Hogedrukreinigers: meer druk, minder werk?

Snel hardnekkige vlekken of verf verwijderen? Onze hogedrukreinigers bieden hier een oplossing. Vaak hechten klanten echter een té groot belang aan de maximumdruk van het reinigingstoestel. Men denkt dat druk de voornaamste bijdrager is voor een snelle en goede reiniging van verontreinigde oppervlakken. Men dient echter ook rekening te houden met het waterdebiet (de hoeveelheid vloeistof per tijdseenheid). Hoe hoger het debiet, hoe sneller de reiniging!

Is hoge druk dan niet zuiniger?

Hogere druk is zeker voordelig op vlak van waterverbruik. Hierdoor kiest men soms voor middendruk. Wilt u uw waterrekening niet doen oplopen? Geen probleem, de efficiëntie van reiniging aan hoge druk is nog steeds zeer hoog.

Bij de aankoop van een reinigingsmachine, kijkt u best naar het soort werk dat verricht moet worden en hoeveel druk nodig is om het vuil te verwijderen.

Voorbeelden

  • De drukkeuze is afhankelijk van zowel de soort vuiligheid, alsook de kenmerken van het te reinigen materiaal. Verwijdering van vet op roestvrij staal vereist een andere druk dan een alternatief met vet besmeurd oppervlak. Ook is de drukkeuze afhankelijk van de te verwijderen substantie. Voorbeeld: vervang vet door verf en men heeft wat meer power nodig om eenzelfde materiaal te reinigen.
  • Voor binnenhuistoepassingen wenst men vaak een lager debiet.
  • Om apparatuurschade te voorkomen, kan men soms beter de maximumdruk vermijden en opteren voor een hoger waterdebiet.
  • Wenst u een snelle reiniging van uw industriële apparatuur? Dan kiest u best voor een hoog debiet, een hoge druk of beiden.

Heeft u nog vragen aangaande de keuze van uw reinigingsmachine? Wij staan steeds klaar om uw vragen te beantwoorden. Neem dus gerust even contact op!